تبلیغات

سال 68 هایده و خمینی فوت كردند. سال 86 مهستی و فاضل لنكرانی. برای سلامتی حمیرا دعا كنید تا  خامنه ای زنده بماند

عزراییل میره سراغ غضنفر. غضنفر خودش رو میزنه به مردن!

غضنفر جونش به لبش میرسه، تُف می‌كنه می‌میره!

غضنفر مادرزنش رو میبره دكتر، دكتره میپرسه: این بنده خدا چه بلایی سرش اومده؟ غضنفر میگه: زهر خورده. دكتره تعجب میكنه، میپرسه پس چرا سر و صورتش خونی مالیه؟! غضنفر میگه: آخه لامصب به زبون خوش كه نمیخورد.

غضنفر میره حج ازش میپرسن چطور بود؟ میگه خیلی سنگ خورد تو سرم ولی بالاخره بوسیدمش.

غضنفر پیتزا میخوره شب بربری میاد تو خوابش!!! میگه آهااااااااای بی وفا دیگه دوسم نداری؟؟؟!!

ای پیتزای عشقم! همبرگر قلبم! کباب زندگیم و اسپاگتی افکارم! بی تو فلافلم

غضنفر خرش میمیره، دوستاش میان برای تسلیت گفتن. غضنفر های های میزنه زیر گریه. ازش میپرسن گریت واسه چیه؟ میگه: آخه نمی دونستم خرم اینقدر فامیل داشته

حالت تهوع به ترکه دست میده ، ترکه بهش دست نمیده

تو یه مهد کودک دختر بچه می پرسه :
خانم معلم دخترای 17 ساله حامله می شن؟
معلم هم می گه آره
دختره دوباره می پرسه
خانم معلم دخترای 15 ساله حامله می شن؟
معلم هم می گه آره
دختره دوباره می پرسه
خانم معلم دخترای 10 ساله حامله می شن؟
معلم هم می گه آره
دختره دوباره می پرسه
خانم معلم دخترای3ساله مثل من چطور؟
معلمه که کلافه شده بود میگه : نه عزیزم دخترای سه ساله حامله نمی شن چطور می گه
یهو : پسره از ته داد می زنه و می گه :
دیدی گفتم حامله نمی شی

ستاد اقامه ی نماز قزوین اعلام کرد: برای پر شکوهتر شدن نماز جمعه ی این هفته نماز جمعه با ?? رکوع و ?? سجده برگزار میگردد!!

می دونی شباهت ابگوشت با اتوبوس چیه؟
تو هر دو تاش گوشتاش ته وای میستن

به رشتیه میگن اعضای خانوادتو نام ببر، میگه: صاایران، امرسان، موبایل، آمریكا!! میگن: مرتیكه این ...چیه میگی؟! رشتیه میگه: آخه شما نمیدونی؛ صاایران : دختر كوچیكمه، هر روز بهتر از دیروز! امرسان : دختر بزرگمه، زیبا جادار مطمئن! موبایل : خانمه، كه هیچ وقت در دسترس نیست! آمریكا هم خودمم، كه هیچ غلطی نمیتونم بكنم!

تركه برق خونشون میره یه قابلمه برمیداره میره در خونه لره میگه ببخشید یه كم برق دارید لره بهش میگه همین كارارو میكنید كه بهتون میگن خر حداقل یه ظرف پلاستیكی می آوردی تا برق نگیرتت.

تركه هیئت سینه زنی راه میندازه. روی سر درش میزنه: به علت فوت امام حسین تعطیل است!!!


خدا زمین را آفرید گفت آفرین؛آسمان رو آفرید گفت زیاست؛مرد رو آفرید گفت حرف نداره ؛ زن رو آفرید نگاهی کرد و گفت اووووووم ... ایراد نداره! آرایش میکنه خوشگل میشه

تركه میره جزیره آدمخوار ها میگه خدایا چطوری حالیشون كنم كه آدم نیستم

لرا سفینه میسازند برن خورشید. بهشون میگن چقدر خرین ذوب میشین. میگن فكر اونجاشم كردیم، اگه طبق برنامه بریم شب میرسیم

یه روز یه تركه پری دریایی می بینه عاشقش می شه میگه وای تو چه قد خوشگلی زن من می شی پری میگه آخه من كه آدم نیستم تركه میگه فكر كردی من آدمم!!!!!!!!!!!!

رشتیاچون نمی دونن روز پدر به كی هدیه بدن,یه جعبه شیرینی می خرن توی محله پخش میكنن.


تركی خرش را گم میكند و خدا را شكر می كند از او می پرسند چرا خدا را شكر می كنی میگویدچون اگرمن هم سوار بودم گم می شدم.


متلک بسیجیها به دخترها 1. خانمی نمازتو خوندی؟ 2. روزه هاتونو واستون بگیرم جیگر؟ 3. وقت داری واست دعا کنم؟ 4. ابجی دوست پسر به شرط ریش و سیبیل نمیخوای؟ 5. حیف که روزم وگرنه جیگرتو میخوردم. 6. خواهر اگه نمازتون دیر شده برسونمتون؟ 7. من وضو بانفس عشق تو میگیرم


ارمنیه یه زنه رو سوار می‌کنه. زنه میگه امان از گرونی رون و سینه. ارمنیه میگه لاپا هم همین طور! زنه میگه بی‌تربیت. ارمنیه میگه بابا لاپا- لوبیا- عاداس

به تركه میگن نظرت در باره پرچم ایران چیه؟ میگه سبزش كه مال سیدهاس . سفیدش مال آخونداس قرمزش هم مال شهیداس میمونه چوبش كه میكنن تو ك و ن ما بدبختا


جدید ترین محصول رانی:   شیر با تیکه های ممه

تركه داروخونه میزنه،‌ رو درش می‌نویسه: فروش نوار بهداشتی با نصب در محل


از تركه میپرسن اسم زنت چیه؟ میگه اسمش میناس، من مین صداش میكنم مردم نپرن روش!!!


به رشتیه میگن زنتو دیدم تو ماکسیما با یک مرد غریبه که 190 تا داشتن میرفتن!! رشتیه میگه: آره ماکسیما 190 تا رو راحت میره!!!

سال 2200 پسره از مامانش میپرسه مامان من چه جوری به دنیا اومدم. مامانش جواب میده از اینترنت دانلودت كردم


میدونی ضد حال چیه؟؟؟؟ تولدت 30 اسفند باشه ( هر 4 سال یه بار )


بوسه یعنی اتصال سیمهای مثبت و منفی یک جریان 22000 ولتی که اگه زیادی کش بیاد .فیوز مرکزی میزنه بیرون


شعار ترک ها در تظاهرات اخیر:"" وای به روزی که بفهمیم ...چی شد"

                            


پسر اگه 100میلیون از بانک برنده بشی چکار می کنی ؟ پدر : پاریس . ویسکی . جنیفر لوپز ! پسر : اگه نشدی چی؟ پدر: خونه . عرق سگی .نه نت !!!


به خروسه گفتن بهترین روز عمرت کیه؟ گفت وقتی زنم رو می کشن .چون تنها روزیه که لخت می بینمش


ترکه با احساسات دوست دخترش بازی می کنه 3 بر 1 شکست می خوره

به ترکه می گن دوتا کلمه متضاد بگو ؟ می گه انجیر و زنجیر.می گن چه ربطی داشت؟میگه پولدار که باشی زن جیرت می یاد. بی پول که باشی ان جیرت می یاد


به لره می گن بچت چرا این قدر زشته؟ می گه شو تاریک . سوراخ تنگ . منم دست تنها می خواستی الن دلون درست کنم


به ترکه میگن: خسته نباشی ترکه میگه اگه باشم چه غلطی میکنی؟

´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن . دوست دارم سیگار باشم رفقا دودم کنن


معلم از شاگردش می پرسه: 5+5 چند میشه؟شاگردش یه كم فكر میكنه میگه11


معلم میگه: احمق دستتو از جیب شلوارت دربیار بیرون!

یه سربازه یه پیرزن رو میبینه بهش میگه چرا گریه میكنی؟درجواب میگه كه الان مرغم 4 روزه كه تخم نمیزاره!
سرباز میگه ناراحت نباش الان درستش میكنم!كلاهشو روی مرغ میزاره بعد از چند دقیقه مرغه 5 تا تخم میزاره!!پیرزن میگه كه چطور ممكنه پسرم؟؟؟سرباز میگه مادر جان هركی این كلاه رو به سرش بگذاره كون گشاد میشه!!!

میرن تو حجله ..... خلاصه مبینن یه ساعت شد نیومدن دوساعت شد سه ساعت شد یه روز شد میبینن عروس دوماد نمیان بیرون ، میگن بابا اینها مگه چه کار میکنن ، بچه میگه من بگم من بگم ، میزنن تو سر بچه میگن وا، بچه چه معنی داره از این حرفها بزنه ، خلاصه سرتون درد نیارم یه روز شد دو روز شد یه هفته شد مبینن نمیان بیرون ، میگن بچه تو که میدونی چرا نمیان بیرون ،،، پسره میگه راستش داداش گفت برو یه بسته کــرم بخر ، مغازه بسته بود من هم یه بسته چسب دوقلو خریدم بهش دادم


تیمساره از سرهنگه می پرسه؟ من ترتیب زنمو دادم، انجام وظیفه بوده یا بیگاری؟ سرهنگه می گه: نمی دونم. تیمساره می گه: خاک بر سرت. می رسه به یه سربازه و همون سوالو می کنه؟ سربازه جواب می ده: انجام وظیفه، تیمساره می گه: آفرین، از کجا فهمیدی؟ سربازه می گه: آخه قربون اگه بیگاری بود، می دادین به ما..

به پسر رشتیه میگن همه ی بزرگتر ها یه رازی دارن و اگه بهشون بگی رازتو میدونم میتونی ازشون پول بگیری پسر میره خونه به مامانش میگه من رازتو میدونم مامانش 1000 تومن بهش میده و میگه به کسی نگو بعد پسر به باباهه میگه رازتو میدونم باباهه میگه بیا این 2000 تومنو بگیر به کسی نگو پسر با خودش میگه چه راه خوبی........  بعد میره سر کوچه به بقال سر کوچه میگه اکبر اقا من رازتو میدونم بقاله میگه حالا که فهمیدی پسر منی بپر بقل بابا یه بوس بده ببینم ...........


به ترکه گفتن یه پستاندار نام ببر که پرواز هم میکنه گفت:مهماندار هواپیما

معادل فارسی کلمه ی کاندوم میشود:شقایق   (شق+عایق)


ترکه کس بلند میکنه می بره بیابون بکنه تا لخت میشه بسیجیا پیداشون میشه بهش میگن اینجا چی کار میکنی؟ میگه اومدم شکار میگن پس اون خانوم لخت اینجا چی کار میکنه؟ میگه چه میدونم لابد کس کوهی است


المانیه از قزوینیه میپرسه قزوین کجاست؟گفت: اگه کونت میخاره همین جا

قزوینیه میره دزدی هر چی پول بوده میدزده بعد زنگ میزنه به صابخونه میگه بی سروصدا بچتون رو بیارین پولارو تحویل بگبرین

بچه میبینه مامانش داره بالا پایین میشه میگه مامان چی کار میکنی؟ مامانه میگه پسرم شکم بابات باد داره دارم بادشو خالی می کنم بچه میگه زحمت نکش فردا که تو نیستی دختر همسایه میاد با دهنش بادش میکنه


حوا وقتی زن آدم شد5 تا شانس نسبت به بقیه زنهای الان داشت 1.مادر شوهر نداشت 2.خواهر شوهر نداشت 3.هوونداشت 4.جاری نداشت 5.شوهرش آدم بود

به قزوینیه میگن شماها به ناف چی میگین؟ میگه سوراخ بی مصرف

وقتی اول قزوین می رسی نوشتن شرت آهنی برای فروش داریم وقتی که خارج میشی نوشتن آهن پاره خریداریم.


زنه میره دکتر میگه آقای دکتر این سینه ام اینقده درد میکنه که میخوام بکنمش بندازم جلوی گربه دکتره میگه : میو میو میو


روز اول سال رئیس دانشگاه برای دنشجویان نطق میكرد گفت:ورود پسرها به ساختمان خوابگاه دخترها ممنوع است و جریمه ی متخلفین بار اول 10 دلار بار دوم 20دلار....و در این بین دانشجویی دست بلند كرد و گفت: ببخشید كارت عبور سالیانه چند تموم میشه؟

رشتیه با دوستاش مست میكنن و شروع به درد و دل كردن میگه من خیلی ناراحتم از وقتی زنم اهل نماز و روزه شده برنامه سكس ما كم شده و شده هفته ای یك بار دوستاش میگن این كه بد نیست سهمیه ما رو به كل قطع كرده

سه نفر در ابادان كنار دیوار در حال شاشیدن بودن كه گشت رسید گفت چه كار میكنید؟ اولی گفت رو دیوار مینویسم مرگ بر امریكا دومی گفت رو دیوار مینویسم مرگ بر اسراییل سومی گفت:ولك ما سواد ندارم بگیر دستت هر چی میخوای باهاش بنویس

ترکه رفته بود مشهد دید دارن شلوغ میكنن و به حرم حمله ور شده اند پا شد گفت:شلوغ پلوغ نكنید پارسال هم شلوغ پلوغ كردین حاجتا قاطی شد من حامله شدم

یه روز یه مداح میخواسته به یه مناسبتی مولودی بخونه، به حضار اعلام می‌كنه: من هر چی گفتم شما بگید: «قربونش برم الهی» از قضا خانم این آقا مداحه، خیاط بوده و آقا اشتباهی دفتر خیاطی خانوم رو با خودش برده بوده! مداح میخونه: «دور كمر شمسی خانم، 2 متره، حضار میگن: «قربونش برم الهی»، دور سینه اقدس خانم 3 متره، «قربونش برم الهی»


یارو حاجیه قرار دادگاه داشته، نمیدونسته چه جور لباسی بپوشه. حاج‌آقای حجره كناری بهش میگه: حاج‌آقا، یك دست لباس كهنه رنگ و رو رفته بپوش كه قاضیه دلش به حالت كباب شه. ازون طرف حاج‌آقای حجره روبرویی بهش میگه: حاج آقا یك دست لباس نو و ترتمیز بپوش كه اونجا قاضیه حساب دستش بیاد با كی طرفه! حاجیه گه گیجه میگیره، آخر میره از یكی از رفقای قدیمیش ترك هم بوده میپرسه: آخر ما چی بپوشیم. تركه بهش میگه: ببین حاج‌آقا، بگذار برات یك داستان بگم: یك روزی یك دختری ازدواج میكنه، نمیدونسته واسه توی حجله چی بپوشه. مادرش بهش میگه یك پیرهن دراز و محجوب بپوش برو تو، ولی خاله‌اش بهش میگه: نه دخترم، یك دامن تنگ و كوتاه بپوش. حاج‌آقا شاكی میشه، میگه: مرتیكه حجله رفتن اون زنیكه چه ربطی به دادگاه من بدبخت داره؟! تركه میگه: حاج‌آقا ربطش اینه كه تو جفتش توفیر نمیكنه چی بپوشی.. درهرحال آخرش كونت میگذارن!


ستاد اقامه ی نماز قزوین اعلام کرد: برای پر شکوهتر شدن نماز جمعه ی این هفته نماز جمعه با ?? رکوع و ?? سجده برگزار میگردد!!


یک آلمانی به یه قزوینی میگه : قزوین کجاست؟ جواب میده اگه کونت میخاره همین جا...


یه روز دو تا قزوینی تو قبرستان راه میرفتندیه دفعه یكیشون خم شد و یه چیزی از زمین برداشت و بوسید و گذاشت كنار .رفیقش گفت :"بالام جان چی بود ، نان بود" یارو گفت: "نه بالام ، استخوان كان بود"

فیلمهای در حال اکران : به خاطر 1 لیتر بنزین - من ترانه 1000 لیتر بنزین دارم - رستگاری قبل از ساعت 12 امشب - رایحه خوش بنزین - ب مثل بنزین -علی بنزینی - بنزینی ها - بازی بنزین - مرد بنزینی - پسر بنزین فروش - دو کارت با یک بنزین- بنزین فصل- می خواهم بنزین بزنم! - دیشب بنزین زدم آیدا- سفر به پمپ بنزین- بازگشت بنزین- از میدون تا پمپ بنزین- دزدان بنزین- سالهای سهمیه بندی 892

 ترکه رو میگیرن میگن پدر سوخته چرا پشت ماشینت نوشتی امام با سالاد ! میگه مگه چیه؟از شما بهتره که مینویسین خدا با ماست


اصفهانی تو مسابقات رالی شرکت می‌کنه، سر راهش مسافر سوار می‌کنه


سلام.
یه سوال برام پیش اومده، شبا كه میگن: "بگیر بخواب" چی رو باید بگیریم؟؟؟
بیخیال حالا، بگیر بخواب!!
(توضیح : مخصوص نیمه شب)

ترکه میره استخر شورتش سوراخ بوده غرق میشه!


پلیس بین الملل اعلام کرد:نشان مخصوص حاکم بزرگ میتی کمان توسط قزوینیا به سرقت رفته مراقب باشید احترام نگذارید!

روزی گنجشكی كه ادعا می‌كرد زورش از فیل هم بیشتر است به فیلی گفت: «بیا با هم دعوا كنیم.» فیل قبول كرد و با ضربه خرطومش گنجشك را نقش زمین كرد و گفت: «دیدی زور من بیشتر است!» گنجشك كه همه پرهایش ریخته بود، گفت: «حالا كجایش را دیده‌ای! من تازه كتم را درآورده‌ام.»

گرگه بعد از کلی جستجو آی دی شنگول منگول رو گیر میاره، بعد از کلی چت کردن باهاشون قرار می ذاره. وقتی می ره سر قرار می بینه چوپان دروغ گو اومده


ترکه میره خونه میبنه زنش با چند تا مرده گردن کلفت نشته . میفهمه جوکو اشتباه اومده میره بیرون رشتیه میاد تو

                       

بنی آدم اعضا یکدیگرند که مثل سگ بهم می پرند چو عضوی بدرد آورد روزگار که پنچر شود چرخ آموزگار تو کز محنت دیگران بی غمی گمونم پسر عمه شلغمی

گر دیدی جوونی ریش گذاشته ..بدون دوس دخترش تنهاش گذاشته

قزوینیه می ره پیش روانپزشک می پرسه ببخشید این کودک درونی که می گن کجاست؟

dota goshad miran bank minzanan, yekishoon mige khob bia beshmorim cheghadr dozdidim, oon yeki mige bikhial, farda radio mige!!


ye roz pire marde be pire zane mige : jigaret ro bokhoram pirezane mige : khafe sho to ke dandoon nadari

۵روش جهت شناخت کرمانی ها: ۱)زیرشلواری راه راه می پوشن ۲)قبل از خوردن بستنی لیوانی درب آنرا می لیسند ۳)کمربند خودرا بیرون از توالت می بندند ۴)بعد از خوردن غذا بجای شکر میگن ترکیدم.